Kontakt

Kontaktuppgifter

Ordförande

Björn Skouborg

ordforande@fmksatenas.se


Sekreterare

Sandra Johansson


Kassör

Dusan Aritonovic

faktura@fmksatenas.se


Webmaster / medlemsansvarig

Simon Hermansson

webmaster@fmksatenas.se


Verkstadgrupp

Bokningar sker via mail, ring vid akuta ärenden.

verkstad@fmksatenas.se

Rickard Tomassone

073-9826281


Vid praktiska frågor kring släp och takboxar, ring:

Alex Johansson

070-3908111