Om föreningen

FMK Såtenäs

Sveriges första bilklubb

(enligt en Stockholmstidning 1954)

Definition bilklubb:

"Att bilförare gick samman i en organisation, utrustade en verkstad med en verkstadschef och för medlemsavgiften inköptes verktygsutrustning"


FMK:s bilar samlade framför gymnastiksalen F7
Källa: Nya Lidköpings Tidning


Karl Anders Pantzar, Karl-Erik Bäck och Sten Hallrud framför FMK:s verkstad
Källa: Nya Lidköpings Tidning


1949

Såtenäs motorklubb bildas.

60-talet medlemmar med Kapten Carl Andrén som förste ordförande,

Såtenäs gårdssmedja hyres som verkstad.


1954

Nu välkomnas även ägare av båt och motorcyklar.


1957

14 februari bildas Försvarets Motor Klubb sektion Såtenäs.

152 medlemmar med Verkmästare Georg Berg som ordförande.   

Försvarsanställda, värnpliktiga och försvarets frivilliga fick bli medlemmar. FMK arbetar för ett billigare och säkrare bilägande.

Medlemsavgiften var 7 kronor.


1965

FMK centralstyrelse, genom Bernt Ekhammar, besöker Såtenäs för första gången.


1967

1 juli övertar FMK Såtenäs verkstaden som tidigare tillhört Såtenäs motorklubb sedan 1949.


1974

Gert Astrell blir invald i styrelsen som kassör.

Han startar den stora medlemsvärvningen i klubben. Han utvidgade även antalet rabattavtal med traktens företag.

Några år senare startar han även det traditionella närvarolotteriet på årsmötena.


1976

FMK startar samarbete med de värnpliktiga på Såtenäs.

Detta genom att de tilläts använda FMK-verkstaden och vara med på den årliga ljustesten av klubbens fordon. Detta samarbete pågår så länge de värnpliktiga finns kvar på Såtenäs, d.v.s. 2005.


1977

Första halkkörningen på Kinnekulle Ring genomförs.

41 medlemmar deltog. Denna aktivitet har varit stadigt återkommande i klubbens historia sedan dess.


1978

Den första MIG-svetsen köptes till verkstaden.


1979

31 juli blir FMK Såtenäs medlem i Skaraborgs Trafiksäkerhetsförbund.

Detta förbund blir senare Trafiksäkerhetsförbundet Skaraborg och ännu lite senare NTF Skaraborg.


1980

Den första klubblokalen invigs i en av de gamla lägenheterna i underofficersområdet.

Detta året tog försäljningen av reservdelar fart, från MICRO bildelar i Anderstorp hade det inköpts för 140 300 kronor.

Nu var medlemsantalet uppe i 550 st.

 

1982

Den första kompressorn köptes till verkstaden.

 

1985

Gerts medlemsvärvningar har gett resultatet att klubben numera har 1575 medlemmar.

 

1993

Klubblokalen flyttas till barack 32.

Den gamla klubblokalen rivs för att ge plats åt Gripencentrum.

Detta år startade det stora arbetet med att ge de värnpliktiga trafiksäkerhetsutbildning och detta gjordes i samarbete med NTF Skaraborg och pågick i många år. 


2002

Avtal skrivs med den nyöppnade biltillbehörsfirman BIL ALLT.

Detta avtal har sedan dess givit medlemmarna och klubben mycket positivt samarbete i form av rabatter, återbäring, samverkan.


2005

Försvarets Motor Klubb byter namn till FMK.

Nu är alla som håller med om FMK:s verksamhetsidé, billigare och säkrare motorism, välkomna som medlemmar.

FMK Såtenäs medlemsantal har under några år legat på ca 1000 st.


2007

FMK Såtenäs firar 50-årsjubileum.

Tidigt 50-tal gick Folke Johansson med i Såtenäs motorklubb. På den tiden var det en självklarhet att vara med i en motorklubb om man hade bil. Motorklubbens verkstad var en samlingspunkt för alla bilägare på Såtenäs, många historier finns om hur man tog till vara på varandras kunskaper m.m.

Folke har varit och är medlem allt sedan dess, han har hunnit med att vara verkstadschef m.m. i klubben. Folke är troligtvis den som varit medlem längst i klubbens historia. 

Verkstaden ligger fortfarande kvar i Såtenäs gamla gårdssmedja och denna tillsammans med utlåningsverksamheten och klubbens rabattavtal, där avtalet med BIL ALLT är det som bildar ”ryggraden” i klubbens verksamhet, som fortfarande har billigare och säkrare motorism som motto.


2012

FMK centrala styrelse avvecklas.

Under årets kongress beslöts enhälligt på grund av vikande medlemsantal att avveckla FMK centralstyrelse samt sälja en lägenhet som ägs av FMK i centrala Stockholm. De lokalföreningar som ville fortsätta utan centralstyrelse ombildas till fristående föreningar. Vår avdelning valde på ett extra årsmöte den 18 oktober att ombilda sig till en fristående förening med namnet FMK Såtenäs och fick centralstyrelsens förtroende att överta och vårda FMK:s logotyp.


2013

Första året som FMK Såtenäs på egen hand drivs i lokal regi och firar även 65 år som förening.

Det mesta av verksamheten kvarstår i samma form som när FMK var en riksorganisation, men nu drivs föreningen som tidigare nämnt helt lokalt. I samband med övergången sjönk medlemantalet till ca 700 st. Medlemsavgiften beslöts ligga kvar på 230 kr.

Föreningen skriver nu också eget hyresavtal med FortV om hyra av den gamla smedjan som är föreningens GDS-Hall.

Dessutom hyrs en mindre förrådslokal i Tun av Lidköpings kommun.


2021

FMK Såtenäs administrerar förnyandet av varumärkesskyddet för FMK:s logotyp. Förnyat varumärkesskydd gäller fram till 2031.
Samtliga 16 aktiva föreningar delar på kostnaden för förnyelsen.